8am li 4pm

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Seletturi ġeneriċi
Il-logħbiet eżatti biss
Fittex fit-titlu
Fittex fil-kontenut
Seleturi tat-Tip tal-Post
Fittex f'postijiet
Tiftix f'paġni

Ħidma fl-ISL

Tixtieq tingħaqad mat-tim dejjem jikber ta' persunal entużjast u dinamiku tal-ISL? Ara hawn taħt għall-postijiet tax-xogħol battala tagħna.

Għal pożizzjonijiet ta' tagħlim, suġġetti xierqa u kwalifiki ta' tagħlim huma essenzjali, u għarfien tax-xogħol tal-Franċiż u esperjenza preċedenti tal-IB vantaġġi distinti. Is-salarji huma bbażati fuq skala interna skont il-kwalifiki u l-esperjenza. Il-pożizzjonijiet kollha huma full-time u permanenti sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

Jekk jogħġbok innota li:

  • Il-protezzjoni u s-salvagwardja tat-tfal huma prijoritajiet għall-ISL. Kull min jaħdem għall-ISL għalhekk ikun meħtieġ li jipprovdi kontrolli tal-kondotta kriminali mill-pajjiżi kollha ta’ residenza preċedenti u preżenti u r-referenzi se jiġu ċċekkjati bir-reqqa.
  • Aħna neħtieġu karti tax-xogħol validi għal Franza.
  • L-ISL tipprattika politika ta' opportunitajiet indaqs u non-diskriminazzjoni lejn l-applikanti u l-impjegati kollha tax-xogħol irrispettivament mill-età, diżabilità, sess, orjentazzjoni sesswali, razza u etniċità, reliġjon u twemmin (inkluż l-ebda twemmin), żwieġ jew status ta' sħubija ċivili.

Il-postijiet battala tagħna bħalissa għas-sena skolastika 2022-2023:

  • Għalliema tal-Umanitajiet (Speċjalizzazzjoni tal-Istorja bil-ġeografija u bl-Ingliż jekk possibbli)
  • Ppsikologu/konsulent edukattiv li jitkellem bl-Ingliż fil-ħin tal-arti, preferibbilment b'esperjenza f'ambjent internazzjonali
  • Għalliema provvista lokali għas-suġġetti kollha (sostituti għal żmien qasir)

Għal applikazzjonijiet għal pożizzjonijiet vakanti, jekk jogħġbok ibgħat CV sħiħ, ritratt, dettalji ta' kuntatt għal żewġ referees u ittra ta' motivazzjoni lid-Direttur, Donna Philip fuq [protett bl-email]

Jiddispjaċina li, minħabba n-numru għoli li nirċievu, ma nwieġbux għal applikazzjonijiet mhux mitluba (jiġifieri pożizzjonijiet li ma ġewx reklamati) iżda, jekk inti interessat li taħdem magħna f'data aktar tard, jekk jogħġbok ibgħat is-CV u l-ittra ta' motivazzjoni tiegħek u aħna nżommuha fil-fajl għal referenza futura fejn xieraq.

Translate »