8am li 4pm

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Seletturi ġeneriċi
Il-logħbiet eżatti biss
Fittex fit-titlu
Fittex fil-kontenut
Seleturi tat-Tip tal-Post
Fittex f'postijiet
Tiftix f'paġni

Żvilupp Professjonali

Persunal fl-ISL jemmnu bis-sħiħ fit-tagħlim tul il-ħajja u jistinkaw biex ilaħħqu mal-iżviluppi madwar id-dinja fl-aħjar prattika edukattiva, teknoloġija moderna u s-sillabi li jagħtu. Aħna nipparteċipaw f'workshops u konferenzi mmexxija mill-korp superviżorju tagħna, il- IB (Baċellerat Internazzjonali) kif ukoll dawk ta’ organizzazzjonijiet speċjalizzati li aħna membri tagħhom ECIS (Kollaborattiva Edukattiva għal Skejjel Internazzjonali)ELSA (Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Lingwa Ingliża fi Franza) u CIS (Kunsill tal-Iskejjel Internazzjonali) Aħna nużaw ukoll l-għarfien espert intern tagħna għal taħriġ regolari waqt is-servizz u l-istaff kollu tal-għalliema huwa involut fi proġett ta’ riċerka ta’ azzjoni personalizzata SDPL (Tagħlim Professjonali Awtonomu) dwar suġġett li jixtiequ jesploraw fil-fond sabiex itejbu l-individwu u l-kollettiv tal-iskola. tagħlim u tagħlim. Nistennew bil-ħerqa li nippreżentawlek is-sejbiet tagħna hekk kif il-proġetti javvanzaw.

F'termini tal-prijorità tagħna tas-sigurtà tal-istudenti, l-istaff kollu tal-ISL huwa mħarreġ fil-Protezzjoni u s-Salvagwardja tat-Tfal u fil-proċeduri obbligatorji tal-ewwel għajnuna u s-sigurtà tan-nar.

Translate »