8am để 4pm

Thứ Hai đến thứ Sáu

Bộ chọn chung
Chỉ khớp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Bộ chọn loại bài đăng
Tìm trong bài viết
Tìm kiếm trong trang
Lọc theo Danh mục
Năm học 2021–2022
2022-2023 năm học
2023-2024 năm học

Học viện Tony Parker Adéquat

Học viện Tony Parker Adéquat

Trường Quốc tế Lyon đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Học viện Tony Parker Adéquat để cho phép sinh viên quốc tế kết hợp niềm đam mê của họ và theo học đồng thời chương trình Tú tài Quốc tế danh giá. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể đạt được ước mơ này, hãy nhấp vào tại đây.

Translate »