8am để 4pm

Thứ Hai đến thứ Sáu

Bộ chọn chung
Chỉ khớp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Bộ chọn loại bài đăng
Tìm trong bài viết
Tìm kiếm trong trang
Lọc theo Danh mục
Năm học 2021–2022
2022-2023 năm học
2023-2024 năm học

Ứng dụng trực tuyến

Chào mừng bạn đến với mẫu đơn đăng ký trực tuyến của chúng tôi

Xin lưu ý rằng các tài liệu sau đây là bắt buộc để hoàn thành đơn đăng ký:

  1. Bản sao học bạ trong hai năm gần nhất (nếu có)
  2. Bằng chứng về tất cả các mũi tiêm chủng mà con bạn đã nhận được

* Đôi khi có thể mất một chút thời gian để tải mẫu đơn bên dưới.

Translate »