8am để 4pm

Thứ Hai đến thứ Sáu

Bộ chọn chung
Chỉ khớp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Bộ chọn loại bài đăng
Tìm trong bài viết
Tìm kiếm trong trang

5 giác quan của chúng tôi: Mẫu giáo cao cấp

Lớp Mẫu giáo Cao cấp (SK) đã thực hiện Đơn vị Tìm hiểu về 5 giác quan. Trong các bài học tiếng Pháp, họ được hỏi cảm giác yêu thích của mình là gì và tại sao. Đã có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng mỗi học sinh có thể biện minh cho lựa chọn của họ. Xem một số câu trả lời của họ bên dưới.

Được đóng lại.

Không bao giờ bỏ lỡ một bài viết! Để đăng ký nhận thông báo hàng tuần về các mục tin tức của chúng tôi, hãy cung cấp địa chỉ email của bạn bên dưới.Translate »