8am để 4pm

Thứ Hai đến thứ Sáu

Bộ chọn chung
Chỉ khớp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Bộ chọn loại bài đăng
Tìm trong bài viết
Tìm kiếm trong trang

Câu lạc bộ thêu

Các em lớp 1 và lớp 2 trong Câu lạc bộ Thêu đã học cách sử dụng các kỹ năng vận động tinh của mình để thể hiện sự sáng tạo của mình thông qua nghệ thuật thêu!

Hoàn thành tốt các lớp 1 và 2!

-Bà. Hypolite

Được đóng lại.

Không bao giờ bỏ lỡ một bài viết! Để đăng ký nhận thông báo hàng tuần về các mục tin tức của chúng tôi, hãy cung cấp địa chỉ email của bạn bên dưới.Translate »