8am để 4pm

Thứ Hai đến thứ Sáu

Bộ chọn chung
Chỉ khớp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Bộ chọn loại bài đăng
Tìm trong bài viết
Tìm kiếm trong trang

Giảng dạy hòa bình

Chúng tôi bắt đầu Lớp 2 trong năm nay với đơn vị tìm hiểu về hòa bình. Các sinh viên đã nghiên cứu các nhà hoạch định hòa bình thế giới và đặt ra các mục tiêu cá nhân về cách họ cũng có thể trở thành những người kiến ​​tạo hòa bình! Chúng tôi đã kết thúc đơn vị của mình với việc tạo ra cuốn sách bài hát “Giảng dạy hòa bình” này, để việc học của chúng ta có thể đồng hành cùng chúng ta suốt cả năm!

 

Được đóng lại.

Không bao giờ bỏ lỡ một bài viết! Để đăng ký nhận thông báo hàng tuần về các mục tin tức của chúng tôi, hãy cung cấp địa chỉ email của bạn bên dưới.Translate »