8am เพื่อ 4pm

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

selectors ทั่วไป
ตรงเฉพาะเท่านั้น
ค้นหาในชื่อ
ค้นหาในเนื้อหา
ตัวเลือกประเภทโพสต์
ค้นหาในโพสต์
ค้นหาในหน้าเว็บ

การพัฒนาอาชีพ

ทักษะ ใน ISL นั้นเชื่อมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมุ่งมั่นที่จะให้ทันกับการพัฒนาทั่วโลกในด้านแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาที่ดีที่สุด เทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​และหลักสูตรที่พวกเขานำเสนอ เราเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของเรา the IB (บัณฑิตนานาชาติ) เช่นเดียวกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่เราเป็นสมาชิก ECIS (ความร่วมมือทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนนานาชาติ)ELSA (สมาคมโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในฝรั่งเศส) และ CIS (สภาโรงเรียนนานาชาติ) เรายังใช้ความเชี่ยวชาญภายในของเราสำหรับการฝึกอบรมในการให้บริการเป็นประจำ และเจ้าหน้าที่การสอนทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยการดำเนินการส่วนบุคคลของ SDPL (การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยตรง) ในหัวข้อที่พวกเขาต้องการสำรวจในเชิงลึกเพื่อยกระดับบุคคลและส่วนรวมของโรงเรียน การสอนและการเรียนรู้ เราหวังว่าจะนำเสนอผลการวิจัยของเราแก่คุณในขณะที่โครงการมีความคืบหน้า

ในแง่ของความสำคัญของความปลอดภัยของนักเรียน เจ้าหน้าที่ ISL ทุกคนได้รับการฝึกอบรมในการคุ้มครองและคุ้มครองเด็ก และในขั้นตอนการปฐมพยาบาลและความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่จำเป็น

Translate »