8am till 4pm

Måndag till fredag

Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titeln
Sök i innehållet
Posttypväljare
Sök i inlägg
Sök på sidor

Professionell utveckling

Personal i ISL tror starkt på livslångt lärande och strävar efter att hänga med i den globala utvecklingen av bästa pedagogiska praxis, modern teknik och kursplanerna de levererar. Vi deltar i workshops och konferenser som drivs av vårt tillsynsorgan IB (International Baccalaureate) samt specialistorganisationer som vi är medlemmar i ECIS (Educational Collaborative for International Schools)ELSA (English Language Schools in France Association) och CIS (Council of International Schools) Vi använder också vår interna expertis för regelbunden fortbildning och all lärarpersonal är involverad i ett SDPL (Self-Directed Professional Learning) personligt aktionsforskningsprojekt kring ett ämne de vill utforska på djupet för att förbättra skolans individuella och kollektiva undervisa och lära. Vi ser fram emot att presentera våra resultat för dig när projekten fortskrider.

När det gäller vår prioritering av studentsäkerhet är all personal från ISL utbildad i barnskydd och skydd och i obligatoriska första hjälpen- och brandsäkerhetsprocedurer.

Translate »