8am till 4pm

Måndag till fredag

Generiska väljare
Endast exakta matchningar
Sök i titeln
Sök i innehållet
Posttypväljare
Sök i inlägg
Sök på sidor

antagning

Gå med i vår ISL-familj!

På ISL tror vi helhjärtat att att välja rätt skola är en process lika unik som du är. Som en mångsidig och omtänksam gemenskap välkomnar vi dina förfrågningar. Låt oss veta hur vi kan ge dig ytterligare information för att hjälpa dig fatta ditt beslut eller kontakta vårt antagningsteam för att ordna ett personligt besök.

Observera att ISL accepterar alla studenter för vilka dess etablerade studieprogram är lämpligt eller för vilka ett individualiserat studieprogram kan utformas. För mer information om antagningsvillkor se vår antagningspolicy. Om ditt barn behöver specialpedagogiskt stöd, vänligen kontakta vår inkluderingspolicy.

Detta är en engångsavgift, ej återbetalningsbar, som ska betalas vid ansökningstillfället. Ingen fil kommer att behandlas utan betalning av denna avgift (200 euro).

Detta är en icke-återbetalningsbar engångsavgift (3 750 euro för en primär elev; 5000 XNUMX euro för en sekundär student), som betalas när en student har antagits till ISL. Denna avgift måste betalas vid mottagandet av fakturan. När det väl är betalt garanterar det en plats i antagningsgraden.

Vänligen klicka på länkarna nedan för informationen och dokumenten du behöver för tillträde till ISL:

 • Inträdesavgifter och rutiner 2022-2023 (Engelska)
  Företag sponsrade Studieavgifter
  Dessa är de årliga avgifterna för den undervisning som studenten erhåller, helt eller delvis som betalas av studentens familjs arbetsgivare eller företag. Observera att utan det undertecknade ARBETSGIVARENS ÅTAGANDEFORMULÄR kommer du att faktureras som en FÖRETAGETS SPONSERAD familj.
  Privata betalare Studieavgifter
  Nedsättning beviljas till familjer vars studieavgifter inte helt eller delvis täcks av arbetsgivaren, så länge som bevis på detta lämnas genom ifyllt arbetsgivaråtagande och anställningsformuläret.
  Utan detta kommer familjer att debiteras hela priset. Inget kvitto kommer att tillhandahållas.
 • Frais de scolarité et procédures d'admission 2022-2023 (Franska)
  Frais de scolarité finances par une société
  Ces frais couvrent les enseignements reçus par l'élève pendant l'année scolaire, qu'ils soient en totalité ou partiellement réglés par l'employeur ou la société liée à la famille de l'élève. Veuillez noter que sans le formulaire d'engagement de l'employeur signé par ce dernier, vous serez facturé comme une famille parrainée par une entreprise.
  Frais de scolarité finances par des particuliers
  Ces frais couvrent les enseignements reçus par l'élève hänge l'année scolaire Une réduction est accordée aux familles dont les frais de scolarité ne sont pas couverts en tout ou en partie par leur employeur, pour autant que les formulair app preuve en so d'engagement de l'employeur et de l'état d'activité professionnelle remplis et signés. Sans cela, les familles se verront facturer le plein tarif.

Ansök online

Vänligen fyll i vårt online ansökningsblankett att ansöka om antagning.

Om du har problem med att skicka in din ansökan online, vänligen kontakta antagningskontoret.

Obligatoriska ansökningsformulär

Dokumenten nedan krävs för att din ansökan ska vara komplett.

 • Ett foto på ditt barn (huvud och axlar)
 • EYU till klass 5 lärares konfidentiella referensrapport (se nedan). Vänligen ge ditt barns nuvarande klasslärare lämplig ISL-blankett som ska fyllas i, skannas och skickas direkt till oss.
 • Kopior av rapportkort för de senaste två åren (i tillämpliga fall)
 • En kopia av vaccinationsjournaler
 • Ett foto på ditt barn (huvud och axlar)
 • Betyg 6 till 12 Lärarnas konfidentiella rapport (se nedan) från både engelskaläraren (eller modersmålsläraren, om ingen engelska lärt sig tidigare) och från matematikläraren. Vänligen ge ditt barns nuvarande lärare rätt ISL-formulär som ska fyllas i, skannas och skickas direkt till oss.
 • Kopior av rapportkort för de senaste två åren
 • En kopia av vaccinationsjournaler
Translate »