8am å 4pm

mandag til fredag

Generiske selektorer
Bare eksakte kampanjer
Søk i tittel
Søk i innhold
Posttypevelgere
Søk i innlegg
Søk på sider

Profesjonell utvikling

Faglig utvikling ved ISL

Staff i ISL er overbevist om livslang læring og streber etter å holde tritt med verdensomspennende utvikling i beste utdanningspraksis, moderne teknologi og pensum de leverer i programmene sine. Vi deltar regelmessig i faglig utvikling, inkludert workshops på stedet og utenfor stedet og nettbaserte opplæringsprogrammer.

Vi deltar i workshops og konferanser i regi av vårt tilsynsorgan IB (International Baccalaureate) samt spesialistorganisasjoner som vi er medlemmer av ECIS (Educational Collaborative for International Schools) og ELSA (English Language Schools in France Association). Vi bruker også vår interne ekspertise til regelmessig etterutdanning og alle lærere er involvert i et SDPL (Self-Directed Professional Learning) personlig aksjonsforskningsprosjekt rundt et tema de ønsker å utforske i dybden for å styrke skolens individuelle og kollektive undervisning og læring. Vi ser frem til å presentere funnene våre for deg etter hvert som prosjektene skrider frem.

Når det gjelder vår prioritering av studentsikkerhet, er alle ISL-ansatte opplært i barnevern og -sikring og i obligatorisk førstehjelp og brannsikkerhetsprosedyrer.

Translate »