8am naar 4pm

Maandag tot en met vrijdag

Generieke selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in titel
Zoek in de inhoud
Berichttypekiezers
Zoek in berichten
Zoek in pagina's

Professionele Ontwikkeling

Personeel in ISL geloven sterk in levenslang leren en streven ernaar om gelijke tred te houden met wereldwijde ontwikkelingen in de beste onderwijspraktijken, moderne technologie en de syllabussen die ze leveren. We nemen deel aan workshops en conferenties die worden georganiseerd door ons toezichthoudend orgaan, de IB (Internationaal Baccalaureaat) evenals die van gespecialiseerde organisaties waarvan wij lid zijn ECIS (educatief samenwerkingsverband voor internationale scholen)ELSA (Engelse taalscholen in Frankrijk Association) en CIS (Raad van Internationale Scholen) We gebruiken onze interne expertise ook voor regelmatige bijscholing en al het onderwijzend personeel is betrokken bij een SDPL (Self-Directed Professional Learning) gepersonaliseerd actieonderzoeksproject rond een onderwerp dat ze diepgaand willen onderzoeken om de individuele en collectieve schoolprestaties te verbeteren. onderwijzen en leren. We kijken ernaar uit om onze bevindingen aan u te presenteren naarmate de projecten vorderen.

In termen van onze prioriteit van studentenveiligheid, zijn alle ISL-medewerkers getraind in kinderbescherming en -beveiliging en in verplichte procedures voor eerste hulp en brandveiligheid.

Translate »