8am li 4pm

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Seletturi ġeneriċi
Il-logħbiet eżatti biss
Fittex fit-titlu
Fittex fil-kontenut
Seleturi tat-Tip tal-Post
Fittex f'postijiet
Tiftix f'paġni

Skola tas-Sajf

L-ISL normalment tmexxi Skola Sajf għal studenti li jixtiequ jtejbu l-Ingliż tagħhom f'kuntest ta' attività divertenti u tematika. Madankollu, minħabba l-protokolli tas-saħħa attwali fis-seħħ, kellna nissospendi l-programm ta' din is-sena.

Nittamaw li nkunu nistgħu nimplimentaw is-sessjonijiet ta' Lulju u Awwissu għal darb'oħra fl-2023 u nistennew bil-ħerqa li narak lura fuq il-kampus imbagħad!

Translate »