8am хүртэл 4pm

Даваагаас Баасан гараг

Ерөнхий сонгон шалгаруулагч
Онцгой таарч байна
Гарчиг дахь хайлт
Агуулга хайх
Шуудангийн төрөл сонгогчид
Бичлэгүүдийг хайх
Хуудсыг хайх
Ангилалаар нь шүүх
2021-2022 оны хичээлийн жил
2022-2023 оны хичээлийн жил
2023-2024 оны хичээлийн жил

Тони Паркер Адэкват академи

Тони Паркер Адэкват академи

Олон улсын Лионы сургууль нь Тони Паркер Адэкват академитай нягт хамтран ажиллаж, олон улсын оюутнуудад олон улсын бакалаврын дипломын нэр хүндтэй хөтөлбөрт суралцах хүсэл тэмүүллээ хослуулах боломжийг олгодог. Энэ мөрөөдлөө хэрхэн биелүүлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дарна уу энд.

Translate »