8am хүртэл 4pm

Даваагаас Баасан гараг

Ерөнхий сонгон шалгаруулагч
Онцгой таарч байна
Гарчиг дахь хайлт
Агуулга хайх
Шуудангийн төрөл сонгогчид
Бичлэгүүдийг хайх
Хуудсыг хайх

Онлайн програм

Манай онлайн өргөдлийн маягтанд тавтай морилно уу

Өргөдөл гаргахын тулд дараахь баримт бичиг шаардлагатайг анхаарна уу.

  1. Сүүлийн хоёр жилийн тайлангийн картын хуулбар (боломжтой бол)
  2. Таны хүүхэд хийлгэсэн бүх вакциныг нотлох баримт

*Доорх өргөдлийн маягтыг ачаалахад хэсэг хугацаа зарцуулагдана.

Translate »