8am хүртэл 4pm

Даваагаас Баасан гараг

Ерөнхий сонгон шалгаруулагч
Онцгой таарч байна
Гарчиг дахь хайлт
Агуулга хайх
Шуудангийн төрөл сонгогчид
Бичлэгүүдийг хайх
Хуудсыг хайх
Ангилалаар нь шүүх
2021-2022 оны хичээлийн жил
2022-2023 оны хичээлийн жил
2023-2024 оны хичээлийн жил

Хатгамалын клуб

Хатгамал урлалын дугуйлангийн 1, 2-р ангийнхан уран хатгамал урлалаар дамжуулан уран бүтээлээ илэрхийлэхийн тулд нарийн моторт ур чадвараа ашиглаж сурсаар байна!

Сайн байна 1, 2-р анги!

-Хадагтай. Гиполит

Тайлбарууд нь хаалттай байна.

Бичлэгийг хэзээ ч бүү алдаарай! Манай мэдээний долоо хоног тутмын тоймд бүртгүүлэхийн тулд доорх имэйл хаягаа оруулна уу.



Translate »