ഇന്ന് മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ

തിങ്കളാഴ്ച മുതല് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ

പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

സ്വകാര്യതാനയം

നിയമപരമായ കാരണങ്ങളാൽ, ചുവടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ (GDPR) നയത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കും, കാണുക ജി.ഡി.പി.ആർ. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുക്കി നയത്തിനായി, കാണുക കുക്കി നയം. നിങ്ങളുടെ കുക്കി മുൻഗണനകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ലെ സൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് www.islyon.org പ്രത്യക്ഷമായ à la société ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലിയോൺ.

വിലാസം : 80, ചെമിൻ ഡു ഗ്രാൻഡ് റൂൾ - 69110 സെന്റ് ഫോയ്-ലെസ്-ലിയോൺ

L'ensemble de CE സൈറ്റ് relève de la législation française et Internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont reservés, y compris les documents téléchargeables et les representations iconographiques et Photographics.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique, quel qu'il soit, est formelement interdite, sauf autorisation expresse du propriétaire.
Tous les ലോഗോകൾ, മാർക്വെസ്, ഇമേജുകൾ, ടെക്സ്റ്റുകൾ, അടയാളങ്ങൾ വ്യതിരിക്തതകൾ തുടങ്ങിയവ, പ്രെസെന്റുകൾ സുർ ലെ സൈറ്റ് സോണ്ട് également protégés par les droits de propriété intellectuelle.

L'utilisation du site n'implique en aucun cas et d'aucune manière une quelconque cession de droits, ceux-ci demeurant notre propriété എക്സ്ക്ലൂസീവ്.
Toute utilization frauduleuse de tout ou partie du site pourra donner lieu à des poursuites.

പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡെസ് ഡോണീസ് പേഴ്സണെല്ലെസ്

Acune information personalle n'est collectée à votre insu. Aucune information personalle n'est cédée à des tiers. Aucune information personalle n'est utilisée à des fins non prévues. ലെസ് സന്ദേശങ്ങൾ ദൂതന്മാർ സുർ ലെ റിസോ ഇന്റർനെറ്റ് പ്യൂവെന്റ് എട്രെ ഇന്റർസെപ്റ്റെസ്. വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. Si vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez imperativement la voie postale. Les informations qui vous sont demandées lors de l'abonnement aux publications et Lettres d'information du site sont indispensables pour l'accès à ces documents. Les adresses de tous types (postales ou courrier électronique) ne pourront être cédées en aucun cas à des tiers ou communiquées à des fins non prévues. Conformément à l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 Related à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès vous concernant auprès dece la പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലെസ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 34 ഡി ലഡൈറ്റ് ലോയി ആവശ്യമാണ്. ഒഴിക്കുക exercer ce droit, le Client peut nous envoyer un courrier électronique depuis la section 'ബന്ധപ്പെടുക'.

പരിഷ്കരണം ഡു സൈറ്റ്

Nous nous réservons le droit de modifier ou de coriger le contenu de ce site et cette പരാമർശം légale à tout moment et ceci sans préavis.

ലയൻസ് എ ഡി ഓട്രസ് സൈറ്റുകൾ ഇന്റർനെറ്റ്

Les liens vers d'autres സൈറ്റുകൾ ഇൻറർനെറ്റ് പ്രസന്റ്സ് sur ce site sont fournis exclusivement pour vous fournir une information la plus complete. Aucune responsabilité sur ces sites et de leur contenu. Cette raison പകരൂ, nous déclinons toute responsabilité concernant ces sites ou les informations y figurant, les logiciels ou autres documents qui s'y trouvent ou concernant les consequences de leur utilisation. Si vous décidez d'accéder à des sites externes reliés à notre site, vous le faites sous votre entière responsabilité. Exonération de responsabilité Il apparient à l'utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par d'éventuels le virus circulant sur le.

ഗാരന്റി കോംപ്ലിമെന്റെയറുകൾ

Alors même que le site a effectué les démarches necessaires pour s'assurer de la fiabilité des informations, Services ou logiciels contenus sur ce site, il ne saurait être tenu പകരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള d'erreurs, d'ooiomissions, de quirusouultes at être obtenus par un mauvais usage de ceux-ci. Le site n'est en effet tenu que d'une simple obligation de moyens. L'utilisateur declare et garantit qu'il connaît parfaitement les caractéristiques et les contraintes de l'Internet, et notamment que les transmissions de données et d'informations sur l'Internet ne bénénéficient സെല്ലിന്റെ ആപേക്ഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യ sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités വിദ്യകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന, qui perturbent l'accès ou ലെ rendent അസാധ്യമാണ് à surees périodes. Le site s'efforce de maintenir accessible ses pages 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais n'est tenu aucune obligation d'y parvenir. Il peut donc en interrompre l'accès, notamment pour des raisons de Maintenance et de mise à jour. L'accès peut également être interrompu പകരും toute autre raison.
Le site n'est en aucun cas responsable de l'intégralité ദേ CES തടസ്സങ്ങൾ എറ്റ് ഡെസ് അനന്തരഫലങ്ങൾ qui peuvent en découler പകരും l'utilisateur ou tout tiers. Il est rappelé par ailleurs que le site peut mettre fin ou മോഡിഫയർ ലെസ് caractéristiques ഡി സെസ് പേജുകൾ എറ്റ് ഡി സൺ എസ്പേസ് ഡി എക്സ്പ്രഷൻ എ ടൗട്ട് മൊമെന്റ്, എറ്റ് സെല സാൻസ് പ്രിവിസ്. En aucun കാസ് ലെ സൈറ്റ് ne saura être tenu പകരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള d'une perte de données ou d'une détérioration liée à ces données. Toute information ou conseil fourni Par Le Site ne saurait être interprété comme une quelconque garantie. Par ailleurs des liens hypertextes peuvent conduire à une consultation de sites extérieurs gérés par des tiers. sur ces sites web, le Site n'a aucun contrôle et n'assume aucune responsabilité quant à leur contenu. Acune ലിഖിതം CNIL n'est obligatoire sur ce ce site.
Conformément à l'article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 Related à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès vous concernant auprès dece la പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലെസ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 34 ഡി ലഡൈറ്റ് ലോയി ആവശ്യമാണ്. ഒഴിക്കുക exercer ce droit, le Client peut nous envoyer un courrier électronique depuis la section 'ബന്ധപ്പെടുക'.

കുക്കികൾ Sur Ce സൈറ്റ്

Afin de procéder à des statistiques (ex : estimation de la fréquentation du site), à ​​l'amélioration de votre navigation (ex : privilégier ou développer l'optimisation de notre site pour tel navigateur et telich type d' des raisons de sécurité (ഉദാ: pouvoir determiner l'origine de spam), nous pouvons être amenés à collecter des données vous concernant, que ce soit par ഉദാഹരണം votre adresse IP ou vos variables d' Un 'cookie' est un block de données envoyé à votre navigateur Par un serveur web et stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Un ou plusieurs 'cookies' peuvent être places de manière അനോണിം sur le disque dur de votre ordinateur. Ces കുക്കികൾ ne comportent acune information à caractère privé, ou qui puisse permettre de vous identifier. Ils permettent simplement au Site d'améliorer les Services proposé. L'utilisation des cookies est optionnelle, mais recommandée. Vous pouvez néanmoins bien entendu vous opposer à leur présence et les refuser et supprimer. എ സെറ്റെ ഫിൻ, കൺസൾട്ടസ് ലെസ് ഫിച്ചേഴ്‌സ് ഡി എയ്ഡ് ഡി വോട്ട്രെ നാവിഗേറ്റർ.

ഡോണീസ് പേഴ്സണെല്ലെസ്

En application de la loi sur le Règlement Général sur la Protection des Données, les internautes disposent d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui les concernant personallement. കൺസൾട്ടസ് നോട്ട്രെ സ്വകാര്യത നയം connaître la démarche à suivre ഒഴിക്കുക.

സ്വഭാവ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ

ഡാൻസ് ലാ മെസുർ ഓ യുനെ ഡിസ്പോസിഷൻ ഡെസ് പ്രെസെന്റസ് വ്യവസ്ഥകൾ Générales d'Utilisation viendrait à perdre sa Validité ou si ces dernières devaient contenir une lacune, la disposition en ചോദ്യം serait remplacée par celle qui s'en rapprocherait le plus du point de vue de létation. Vous n'êtes pas satisfait de tout ou partie de ce site, ou son espace téléchargement, ou si vous êtes en desaccord avec les présentes വ്യവസ്ഥകൾ ജനറലസ് d'ഉപയോഗം, votre seul êtesciliites consistere seul êtesciliites , കൺസിസ്റ്റെ à vous desinscrire. Votre നാവിഗേഷൻ sur le സൈറ്റ്, ou utilization générale du Site implique obligatoirement que vous ayez connaissance des présentes വ്യവസ്ഥകൾ Générales d'Utilisation, et de votre pleine et entier derniè ces. ലെസ് പ്രെസെന്റസ് വ്യവസ്ഥകൾ ജനറലസ് ഡി യൂട്ടിലൈസേഷൻ സോണ്ട് റെജീസ് എറ്റ് ഇന്റർപ്രെറ്റീസ് സെലോൺ ലെ ഡ്രോയിറ്റ് ഫ്രാഞ്ചായിസ്. പൊതുവെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ, ou ചോദ്യം ou remarke sur le Site ou son espace d'expression, nous contacter par Courrier à l'addresse suivante :

ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ലിയോൺ
80, ചെമിൻ ഡു ഗ്രാൻഡ് റൂൾ
69110

സെന്റ് ഫോയ്-ലെസ്-ലിയോൺ
ഫ്രാൻസിൽ

ക്രെഡിറ്റുകൾ

കല്പന ഇതര-ഡി.എസ്.ഐ.
വേർഡ്പ്രസ്സ് എന്ന സൈറ്റ്.

Translate »