8am į 4pm

nuo pirmadienio iki penktadienio

Bendrieji selektoriai
tik tikslios atitikmenų
Ieškoti pavadinime
Paieška turinio
Pranešimo tipo parinkikliai
Ieškoti pranešimuose
Ieškoti puslapiuose

Pradinė mokykla

vyresniųjų darželio mokinių, žaidžiančių su Lego

Ankstyvųjų metų skyrius ir pradinė mokykla

Ankstyvųjų metų skyriuje (EYU: pereinamasis, ikimokyklinis, jaunesnis ir vyresnis darželis) ir pradinėje mokykloje (1–5 klasės) natūralus vaikų smalsumas ir entuziazmas sudaro apklausomis pagrįsto mokymosi metodo, naudojant tarptautinį bakalaureatą, pagrindą. Pradinių metų programa (PYP), kuriai mokykla yra visiškai akredituota. Tai įgyvendinama taikant žaidimu pagrįstą metodą EYU.

PYP rengia studentus tapti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais, demonstruojančiais pagarbą sau ir kitiems bei gebančiais aktyviai ir atsakingai įsitraukti į juos supantį pasaulį. Naudodami į vaiką orientuotą PYP mokymo programos modelį, ISL mokytojai sukuria stimuliuojančią ir įvairią mokymosi aplinką, leidžiančią kiekvienam mokiniui tobulėti pagal savo galimybes. Vaikai skatinami dalytis įvairia socialine ir kultūrine patirtimi, ugdyti gebėjimą analitiškai mąstyti, užmegzti ryšius ir būti savarankiškais bei kūrybingais savo mokymosi dalyviais. Jų asmeninis tobulėjimas skatinamas per besimokančiojo profilį, kuris yra PYP ir apskritai IB filosofijos pagrindas.

Įvairūs vertinimo metodai, įskaitant mokinių savirefleksiją ir savęs bei kolegų vertinimą, leidžia nuolat vertinti mokymosi procesą ir reguliariai teikti grįžtamąjį ryšį tiek vaikams, tiek tėvams.

Be kalbos (skaitymo, rašymo ir bendravimo žodžiu), matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir socialinių mokslų, siūlome turtingą vizualiųjų menų, muzikos, judesio ir dramos programą, skatinančią kūrybiškumą visose mokymo programos srityse ir kassavaitinėje pastoracinėje, socialinėje ir kūno kultūros užsiėmimai dar labiau sustiprina asmeninį tobulėjimą. Pradinių klasių mokiniai taip pat naudojasi subalansuota fizinio aktyvumo programa pagal savo savaitės tvarkaraštį, naudodami tokias patalpas kaip mūsų nedidelė sporto salė ir neseniai įrengtas astrožolės kelių sporto šakų reljefas. Pradinių klasių mokiniai dalį metų taip pat naudojasi vietos savivaldybės baseinu.

Pradedantiesiems anglų kalbą nuo 1 klasės ir vyresniems, jei reikia, už papildomą mokestį siūloma ESOL (anglų kalba kalbantiems kitomis kalbomis) pagalba, o visi vaikai mokosi prancūzų kalbos kaip užsienio arba gimtosios šalies kalbos.

EYU ir pradinių klasių mokiniai dažnai lankosi už mokyklos ribų ir išvyksta su jų tyrimų skyriais, o visos 1–5 klasės klasės mėgaujasi kasmetine bent trijų dienų išvyka gyventi. Mokykla teikia pirmenybę kelionėms į Prancūziją arba netoliese esančias kaimynines šalis, kad sumažintų anglies dvideginio pėdsaką ir išnaudotų visas turimas galimybes nekeliaudamas per toli.

2021 m. spalio mėn. pradinėje mokykloje buvo atliktas IB PYP vertinimo vizitas. Lankytojų komanda pranešė, kad mokykla atitinka visus IB pakartotinio prisijungimo reikalavimus. Tačiau didžiausias atlygis ISL buvo išgirsti iš jų, kad žodis, kurį jie dažniausiai girdėjo interviu su studentais, mokytojais ir tėvais, buvo „laimingas“!

IB pradinių metų programos (PYP) mokymo programos modelis

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų pagrindinę mokymo programą, skaitykite mūsų PYP dokumentaciją:

NB Visą mokymą ir mokymąsi PYP palaiko ISL Vizija, vertybės ir misija ir IBO besimokančiojo profilis.

Translate »