8am į 4pm

nuo pirmadienio iki penktadienio

Bendrieji selektoriai
tik tikslios atitikmenų
Ieškoti pavadinime
Paieška turinio
Pranešimo tipo parinkikliai
Ieškoti pranešimuose
Ieškoti puslapiuose
Filtruoti pagal kategorijas
2021–2022 mokslo metai
2022–2023 mokslo metai
2023–2024 mokslo metai

Pradinė mokykla

Architektūrą studijuojantys studentai mokyklos išvykoje
Studentas laiko žibintuvėlį, o kitas mokinys piešia žvaigždynus

Pradinė mokykla

Pradinėje mokykloje (1–5 klasėse) natūralus vaikų smalsumas ir entuziazmas sudaro apklausomis pagrįsto mokymosi metodo, naudojant Tarptautinio bakalaureato pradinių metų programą (PYP), kuriai mokykla yra visiškai akredituota, pagrindą.

PYP rengia studentus tapti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais, demonstruojančiais pagarbą sau ir kitiems bei gebančiais aktyviai ir atsakingai įsitraukti į juos supantį pasaulį. Naudodami į vaiką orientuotą PYP mokymo programos modelį, ISL mokytojai sukuria stimuliuojančią ir įvairią mokymosi aplinką, leidžiančią kiekvienam mokiniui tobulėti pagal savo galimybes. Vaikai skatinami dalytis įvairia socialine ir kultūrine patirtimi, ugdyti gebėjimą analitiškai mąstyti, užmegzti ryšius ir būti savarankiškais bei kūrybingais savo mokymosi dalyviais. Jų asmeninis tobulėjimas skatinamas per besimokančiojo profilį, kuris yra PYP ir apskritai IB filosofijos pagrindas.

Įvairūs vertinimo metodai, įskaitant mokinių savirefleksiją ir savęs bei kolegų vertinimą, leidžia nuolat vertinti mokymosi procesą ir reguliariai teikti grįžtamąjį ryšį tiek vaikams, tiek tėvams.

Be kalbos (skaitymo, rašymo ir bendravimo žodžiu), matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir socialinių mokslų, siūlome gausią vizualiųjų menų ir muzikos programą, skatinančią kūrybiškumą visose mokymo programos srityse ir kassavaitines pastoracines, socialines ir kūno kultūros sesijas. sustiprinti asmeninį tobulėjimą. Pradinių klasių mokiniai taip pat naudojasi subalansuota fizinio lavinimo programa pagal savo savaitės tvarkaraštį, naudodami tokias patalpas kaip mūsų nedidelė sporto salė ir neseniai įrengtas astrožolės kelių sporto šakų reljefas.

Anglų kalbos pradedantiesiems nuo 2 klasės ir vyresniems, jei reikia, už papildomą mokestį siūloma ESOL (anglų kalba kalbantiems kitomis kalbomis) pagalba, o visi vaikai mokosi prancūzų kaip papildomos arba gimtosios šalies kalbos.

Pradinių klasių mokiniai dažnai lankosi už mokyklos ribų ir keliauja su jų tyrimo skyriais, o visos 1–5 klasės klasės naudojasi kasmetine bent trijų dienų išvyka gyventi. Mokykla teikia pirmenybę kelionėms į Prancūziją arba netoliese esančias kaimynines šalis, kad sumažintų anglies dvideginio pėdsaką ir išnaudotų visas turimas galimybes nekeliaudamas per toli.

IB pradinių metų programos (PYP) mokymo programos modelis

Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų pagrindinę mokymo programą, skaitykite mūsų PYP dokumentaciją:

NB Visą mokymą ir mokymąsi PYP palaiko ISL Vizija, vertybės ir misija ir IBO besimokančiojo profilis.

Translate »