8am ל4pm

שני עד שישי

בוררים גנריים
התאמות מדויקות בלבד
חפש בכותרת
חפש בתוכן
בוחר סוגי פוסטים
חפש בפוסטים
חפש בדפים

קיץ בבית הספר

ISL מפעילה בדרך כלל בית ספר קיץ לתלמידים המעוניינים לשפר את האנגלית שלהם בהקשר מהנה של פעילות בנושא. עם זאת, בשל פרוטוקולי הבריאות הנוכחיים הקיימים, נאלצנו להשעות את התוכנית השנה.

אנו מקווים שנוכל ליישם את המפגשים של יולי ואוגוסט פעם נוספת בשנת 2023 ומצפים לראותך שוב בקמפוס אז!

Translate »