8am է 4pm

երկուշաբթիից ուրբաթ

Ընդհանուր սելեկտորներ
Միայն համապատասխան հանդիպումները
Որոնում վերնագրով
Որոնում բովանդակության մեջ
Գրառման տեսակի ընտրիչներ
Որոնում գրառումներում
Որոնել էջերում

Ասեղնագործության ակումբ

Ասեղնագործության ակումբի 1-ին և 2-րդ դասարանները սովորում են օգտագործել իրենց նուրբ շարժիչ հմտությունները՝ ասեղնագործության արվեստի միջոցով արտահայտելու իրենց ստեղծագործական ունակությունները:

Լավ արեց 1-ին և 2-րդ դասարանները:

-Տիկին. Հիպոլիտ

Comments փակվում են:
Translate »