8am do 4pm

od ponedjeljka do petka

Generički selektori
Samo tačne mečeve
Traži u naslovu
Tražite po sadržaju
Selektori vrste posta
Tražite u porukama
Traži na stranicama
Filter po kategorijama
Školska 2021–2022
2022-2023 školska godina
2023-2024 školska godina

Osnovna škola

Studenti koji studiraju arhitekturu na školskom izletu
Učenik drži baterijsku lampu dok drugi učenik crta sazvežđa

Osnovna škola

U osnovnoj školi (od 1. do 5. razreda) prirodna radoznalost i entuzijazam djece čine osnovu za pristup učenju zasnovan na upitima uz korištenje Međunarodnog osnovnoškolskog programa (PYP) za koji je škola u potpunosti akreditovana.

PYP priprema učenike da postanu aktivni, brižni, doživotni učenici koji pokazuju poštovanje prema sebi i drugima, i imaju sposobnost da se aktivno i odgovorno angažuju u svijetu oko sebe. Koristeći PYP model kurikuluma usmjerenog na djecu, nastavnici ISL-a stvaraju stimulativno i raznoliko okruženje za učenje koje omogućava svakom učeniku da napreduje u skladu sa svojim potencijalom. Djeca se ohrabruju da dijele svoja raznolika društvena i kulturna iskustva i da razviju sposobnost analitičkog razmišljanja, uspostavljanja veza i da budu nezavisni i kreativni učesnici u vlastitom učenju. Njihov lični razvoj se njeguje kroz Profil učenika koji leži u srcu PYP i IB filozofije općenito.

Različite metode ocjenjivanja, uključujući samorefleksiju učenika i samoprocjenu i vršnjačku procjenu, omogućavaju kontinuiranu evaluaciju procesa učenja i redovne povratne informacije kako djeci tako i roditeljima.

Pored jezika (čitanja, pisanja i usmene komunikacije), matematike, nauke, tehnologije i društvenih studija, nudimo i bogat program vizuelne umetnosti i muzike za podsticanje kreativnosti u svim oblastima nastavnog plana i programa i dalje nedeljne pastoralne, društvene i fizičke sesije. unaprediti lični razvoj. Učenici osnovnih škola takođe imaju koristi od uravnoteženog programa fizičkog vaspitanja u okviru svog nedeljnog rasporeda, koristeći objekte kao što su naša mala teretana i nedavno postavljeni teren za više sportova sa astro-travatom.

Početnicima engleskog jezika od 2. razreda i više nudi se podrška u ESOL-u (engleski za govornike drugih jezika) uz doplatu ako je potrebno, a sva djeca uče francuski kao dodatni jezik ili jezik matične zemlje.

Učenici osnovnih škola imaju koristi od čestih poseta van škole i izleta povezanih sa njihovim jedinicama za ispitivanje, a svi razredi od 1. do 5. razreda uživaju u godišnjem boravištu od najmanje tri dana. Škola daje prioritet putovanjima u Francusku ili obližnjim pograničnim zemljama kako bi svoj ugljični otisak svela na minimum i kako bi maksimalno iskoristila bogatstvo dostupnih mogućnosti bez putovanja previše.

Model kurikuluma za IB Primary Years Program (PYP).

Za detalje o našem osnovnom nastavnom planu i programu, molimo pogledajte našu PYP dokumentaciju:

NB Svu nastavu i učenje u PYP podržavaju ISL-ovi Vizija, vrijednosti i misija a IBO profil učenika.

Translate »